Tenders

skriware Press Office

Zapytanie Ofertowe z dnia 18.12.2017 r.

W związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej opisanej w treści zapytania stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zapraszamy do składania ofert.

Formularz ofertUmowa warunkowaZapytanie ofertowe
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more