NOVĚ!
Aktivity na Skriware Academy!
Nové aktivity ve třídě. I 10 minut stačí! Snadné použití pro každého učitele.
VZDĚLÁNÍ. DNES.
SkriLab
Komplexní vzdělávací ekosystém pokrývající oblasti 3D modelování a tisku, robotiky a inženýrství pro školy, které chtějí reagovat na výzvy moderního světa
Naši partneři
SKRILAB

Inovativní most mezi vědou a kreativitou.

SkriLab nabízí moderní nástroje, materiály a učební pomůcky v souladu se základním učebním plánem, který zahrnuje 9 vyučovacích předmětů. Díky promyšlené implementaci, zavedení Skrilabu ve Vaší škole promění učení v opravdové dobrodružství a radost pro děti i učitele.

STEAM VZDĚLÁNÍ

Moderní způsob učení

STEAM je integrovaný přístup k učení, který spojuje různá témata a předměty, aby mezi nimi ukázal spojení. Tento přístup podporuje výuku kritického myšlení, nekonvenční myšlení, kreativitu a použití těchto dovedností v procesu řešení problémů. Učební pomůcky, které podporují STEAM obsažené v SkriLabu reagují na potřeby dětí rozvíjením:

kreativních,

analytických,

praktických,

sociálních dovedností.

Skriware produkty byly vyrobeny pro rozvoj těchto mezioborových dovedností.