POZNEJTE SKRILAB

SkriLab Vzdělávací laboratoř

SkriLab is Skriware’s original solution combining 3D printing, robotics, and programming into a coherent educational lab providing excellent school facilities. Our lab features facilities, such as a 3D Printer named 3D Skrinter, 10 SkriBot educational robots, 10 SkriKit educational building blocks, support mats and cards, on-line 3D design software, an extensive library of 3D models – Skrimarket and the very heart of SkriLab – Skriware Academy. An on-line platform to support teachers in the daily use of the teaching lab in up to 9 lesson subjects.

POZNEJTE SKRILAB

Vzdělání. Dnes.

SkriLab vzdělávací laboratoř je základní laboratoř 3D tisku a robotiky na základní škole. Díky kombinaci jednotlivých komponentů, budou učitelé moci vést své hodiny pohodlně a s použitím moderní technologie. Tímto si zlepší své odborné kompetence a inspirují žáky vzbuzením vášně a zájmu o vědu.

SKRILAB

S čím SkriLab pomáhá?

Praktické dovednosti

SkriLab představuje kreativní přístup k učení skrze řešení problémů, budování manuálních a sociálních dovedností a to vše je doprovázeno moderními technologiemi jako je 3D tisk, robotika a programování.

Podpora pro učitele

SkriLab nabízí nástroje, materiály, plány vyučovacích hodin a multimediální pomůcky pro učitele, což z něj dělá perfektní nástroj pro vedení zajímavých a poutavých hodin.

Vášeň pro učení

Vzrušující hodiny a praktický učební přístup pomáhá dětem získat rychle a pohodlně vědomosti a dovednosti, které po nich vyžaduje moderní svět. Toto je důležité hlavně pro generaci, která se učí zkušenostmi, dotykem a experimenty.

SKRILAB

Do jakých hodin se bude aplikovat naše vzdělávací laboratoř?

SkriLab vzdělávací laboratoř není jen o vybavení počítačové laboratoře. Databáze připravených plánů vyučovacích hodin poskytuje rychlé a snadné použití v matematice, biologii, fyzice, zeměpisu, chemii, designu a technologii, výtvarné výchově, výpočetní technice a ve vzdělávacích hodinách v raném dětství. Ale nejsou zde žádné limity pro použití vybavení laboratoře; stačí jen kreativita a ochota přijmout nové technologie a hodiny dějepisu nebo cizích jazyků se promění ve fascinující dobrodružství!

VZDĚLÁVACÍ LABORATOŘ SKRILAB

Koukněte se na SkriLab v praxi