LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
Zdobądź dofinansowanie z programu Laboratoria Przyszłości
Naszą pracownię druku 3D i robotyki sfinansujesz z programu Laboratoria przyszłości. Bez wkładu własnego!
Nasi partnerzy:
SKRILAB

Innowacyjne połączenie nauki i kreatywności

SkriLab to nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne zgodne z podstawą programową 8 przedmiotów lekcyjnych. Dzięki przemyślanemu wdrożeniu wprowadzenie SkriLabu w Twojej szkole zamieni naukę w prawdziwą pasję i przyjemność zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli.

Program „STEAM edukacja w każdej szkole” to projekt społeczny stworzony przez Skriware w celu wsparcia samorządów i szkół w poszukiwaniu finansowania wśród przedsiębiorców gotowych wspierać polskie szkolnictwo. Pragniemy zadbać o równy dostęp do nowoczesnej edukacji i kształtować w dzieciach umiejętności, których będzie od nich wymagał przyszły rynek pracy, budząc w nich pasję do nauk ścisłych i kierunków technicznych.

EDUKACJA STEAM

Nowoczesny sposób nauczania

STEAM to podejście do nauczania integrujące różne przedmioty tak, aby pokazać wzajemne powiązania pomiędzy dziedzinami nauki. To interdyscyplinarne podejście promuje nauczanie innowacyjności, krytycznego myślenia, kreatywności oraz użycia tych umiejętności w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów. Zawarte w SkriLabie pomoce dydaktyczne wspierające STEAM odpowiadają na potrzeby dzieci rozwijając zdolności:

analityczne,

kreatywne,

praktyczne,

społeczne.

Produkty Skriware zostały stworzone, aby umożliwiać uczniom zdobywanie tych interdyscyplinarnych umiejętności i wiedzy.