NAUCZANIE INKLUZYWNE

Aktywna Tablica SPE

We współpracy z firmą Learnetic postanowiliśmy rozpocząć projekt mający na celu wsparcie szkół specjalnych, integracyjnych oraz z szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w zdobywaniu środków na rozwiązania dopasowane do sektora edukacji SPE. Wspólnie przygotowaliśmy kompleksowy gabinet specjalistyczny wspierający nauczanie dzieci ze szczególnymi potrzebami. Zakup takiego gabinetu możliwy będzie dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Aktywna Tablica. Zapoznaj się z dedykowaną ofertą przeznaczoną do nauczania inkluzywnego.

EDUKACJA SPECJALNA

SkriLab w edukacji integracyjnej (SPE)

SkriLab to kompleksowe laboratorium edukacyjne bazujące na metodologii STEAM, składające się z platformy online zawierającej scenariusze i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, drukarki 3D, robotów edukacyjnych, zestawów klocków konstrukcyjnych, narzędzi programistycznych, narzędzi do modelowania 3D oraz mat i kart edukacyjnych. Jak SkriLab może odpowiadać na potrzeby nauczania w szkołach integracyjnych?

skribot_modele_3d
NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE

Wielozmysłowe angażowanie uczniów

Modele 3D “ożywiają” teoretyczne zagadnienia tłumaczone podczas lekcji, wspierają procesy poznawcze osób niedowidzących dając możliwość użycia zmysłu dotyku, aktywizują uczniów manualnie i ruchowo.

Klocki konstrukcyjne SkriKit są wspomagają rozwój motoryczny uczniów, pozwalają ćwiczyć skupienie i precyzję.

Zajęcia z użyciem SkriBotów wymagają aktywności ruchowej, wiedzy technicznej, obserwacji i testowania. Roboty wspomagają proces przyswajania wiedzy u uczniów z zaburzeniami zachowania. Zajęcia dodatkowo wspierane są przez nasze maty i karty edukacyjne.

modele3d_skrimarket
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

Tworzenie pomocy na zajęcia wspomagające

Druk 3D umożliwia sprawne stworzenie licznych pomocy dydaktycznych wspierających zajęcia podczas:

Terapii motoryki ręki

Terapii matematycznej

Terapii integracji sensorycznej

Terapii rozwijającej umiejętności społeczne w tym komunikacyjne

Na zdjęciach obok pokazane przykłady pomocy dydaktycznych, które mogą zostać w łatwy sposób zaprojektowane i wytworzone w technologii druku 3D.

skribot_modele_3d
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

SkriLab a integracja

SkriLab oraz założenia Skriware Academy bazują na:

Pracy w zespole funkcjonowanie w grupie, wypracowywanie kompromisu, uwzględnianie różnych punktów widzenia oraz dyskusja,

Podejściu do ucznia jako aktywnego podmiotu w procesie nauczania > zachęcając do samodzielnej pracy, eksperymentów i pobudzania kreatywności

Stawianiu nauczyciela w roli mentora ukierunkowującego działania, porządkującego i rozwijającego wiedzę

Aktywizacji poprzez wielozmysłowe zaangażowanie uczniów poza treściami werbalnymi, także z wykorzystaniem materiałów graficznych, pracy manualnej i aktywności ruchowej

Budowaniu kompetencji społecznych zachęcając uczniów do dzielenia się zdobytą wiedzą z kolegami, uczy słuchać, dostrzegać i szanować innych