Druk 3D na zajęciach integracyjnych

Co:
3D – Drukuj
Dotknij Doświadczaj

Kiedy:
luty
2019

Koordynator projektu:
Małgorzata
Karpicka

Używany sprzęt Skriware:
drukarka
3D Skriware 2

W jaki sposób połączyć naukę druku 3D z integracją dzieci niewidomych i słabowidzących z ich pełnosprawnymi rówieśnikami? MBP we Wrocławiu zaprosiła uczniów z lokalnych szkół do pracy nad niezwykłym wariantem gry memory – takim, który nie wymaga użycia wzroku.
Zamiast tego zmysłami wykorzystywanymi w zabawie są dotyk i słuch.

Druk 3D w interdyscyplinarnej nauce

Projekt rozpoczął się od 15 godzin warsztatów przeprowadzonych w działającym przy bibliotece MultiCentrum, podczas których dzieci z okolicznych szkół tworzyły prace graficzne przedstawiające zwierzęta oraz nagrywały odpowiadające im dźwięki. Kompozycje były inspirowane muzyką współczesną i historyczną – jej poznawanie było jednym z założeń tego interdyscyplinarnego projektu. Łącznie dzieci stworzyły ponad 120 grafik i nagrań.

Następnym krokiem były pięciogodzinne warsztaty z modelowania 3D i przygotowywania wydruków przestrzennych. Opowiada Małgorzata Karpicka, koordynatorka akcji 3D – Drukuj Dotknij Doświadczaj:

Uczniowie z sąsiadującego gimnazjum i innych chętnych szkół przerabiali pliki graficzne zaprojektowane przez dzieci, by dopasować je do możliwości programu Tinkercad, w którym projektowali płytki do gry, nadając im określone parametry. Projekt był konsultowany ze specjalistą z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.

Drukarka Skriware 2 umożliwiła przygotowanie 18 płytek z wizerunkami zwierząt, które w ramach gry należało łączyć z pasującymi do nich dźwiękami. Małgorzata Karpicka docenia m.in. nieskomplikowaną obsługę urządzenia i szerokie zastosowania – idealne, gdy w grę wchodzi interdyscyplinarna nauka.

Druk 3D i zajęcia integracyjne

Z myślą o dzieciach niewidomych do płytek umieszczonych na okrągłym stole zostały doprowadzone ścieżki z taśmy. Pomogło to podczas prezentacji gry, która odbyła się 27 lutego 2019 r. z udziałem dzieci z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ich rodziców i nauczycieli.

Dzieci widzące i niewidome błyskawicznie nawiązały nić porozumienia i rozpoczęły wspólną zabawę. Uczniowie z wrocławskich szkół czytali książki swoim rówieśnikom z SOSW i opowadali o widocznych ilustracjach, mogli też na chwilę wczuć się w sytuację swoich kolegów, nakładając opaski i bez pomocy oczu grając w drukowane, dotykowo-dźwiękowe memory.

– Zajęcia bardzo spodobały się uczestnikom, były odbierane jako innowacyjne i ciekawe, a dzieci były bardzo zaciekawione i chętne do pracy. Pracowały indywidualnie i w grupach, nagrywając dźwięki do gry. Poznawały muzykę i nowinki technologiczne. Uczyły sie empatii w stosunku do dzieci, którym potrzebne jest nasze wsparcie. Udało nam się uwrażliwić dzieci na potrzeby i obecność niewidomych kolegów – podsumowuje Małgorzata Karpicka.

W jej ocenie lekcje w nowoczesnej metodologii STEAM, także zajęcia integracyjne, sprawdzają się dużo lepiej niż tradycyjny model nauczania. Zauważa też, że rodzice uczestników byli zaskoczeni tak oryginalnym pomysłem na wykorzystanie druku 3D. Po zakończeniu projektu drukarka na stałe trafiła do bibliotecznego centrum multimedialnego, gdzie teraz każdy może wydrukować swój wymarzony model 3D.