OPROGRAMOWANIE I APKA

Parowanie telefonu ze Skribotem

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest

blisko modułu Skribrain, z którym się łączy.