SILNIKI

Poluzowana wtyczka i uszkodzone przewody

Sprawdź, czy wtyczka na przewodzie nie jest

poluzowana, a kable nie są uszkodzone.