CHWYTAK

Jak sprawdzić chwytak?

Zaprogramuj robota z użyciem pokazanych instrukcji.

Upewnij się, czy robot wykona wszystkie akcje zawarte w kodzie we wskazanej kolejności.