Roboty edukacyjne na MIT i Harvardzie

Co:
Zajęcia z robotyki dla uczniów liceów (13-18 lat)

Kiedy:
lipiec –
sierpień 2019

Koordynator projektu:
Aleksandra
Orkan-Łęcka

Kto:
MITUniwersytet Harvarda, Boston, Massachusetts, USA

Używany sprzęt Skriware:
Skriboty (części zestawów konstrukcyjnych), drukarka 3D Skriware 2

Blisko 50 młodych inżynierów z całego globu zebrało się na najbardziej prestiżowej uczelni technicznej świata, by bawić się i uczyć ze Skribotami oraz drukarkami 3D. Dla prowadzącej zajęcia Aleksandry Orkan-Łęckiej ze Skriware był to szalenie intensywny czas. Okazało się, że wyzwania, które czekały na uczestników FutureHack Global Innovators Bootcamp, objęły dużo więcej niż początkowo zaplanowane zadania.

Warsztaty z robotyki na MIT

Warsztaty odbywały się w turach przewidzianych na dwa i pół dnia każda. Wszystkie grupy rozpoczynały zajęcia od kursu z zakresu elektroniki, druku 3D, robotyki i programowania, a także poznawały podstawy tzw. design thinking, czyli myślenia projektowego, które pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy. Wiedza teoretyczna stanowiła wstęp do praktycznej pracy z drukarką 3D Skriware 2 i robotami edukacyjnymi. Moduły Skribotów oraz możliwość ich zaprogramowania były kluczem do rozwiązania zadań przenoszących rzeczywiste problemy do miniaturowego świata. Uczniowie używali konstrukcji złożonych z części Skribotów w zadaniach symulujących transport towarów w magazynie, budowanie kilku pięter wieży czy parkowanie autonomicznego auta na wskazanym miejscu w garażu.

Design thinking, czyli kreatywność w praktyce

Praca nad zadaniami przebiegała wielokrokowo: obejmowała analizę problemu, modyfikację dostępnych narzędzi, a potem testowanie i optymalizację rozwiązań. Dodatkowo uczestnicy musieli uporać się z wieloma nieprzewidzianymi problemami, takimi jak brakujące materiały biurowe czy upał. Warsztaty odbywały się w środku lata, zepsuła się klimatyzacja, a drzwi w budynku miały blokadę otwierania. Problemowi zaradził… dziesięciolatek, który użył skribotowego silnika do zbudowania wiatraka obracającego się w zasięgu fotokomórki. Potem wystarczyło dopisać kod, dzięki któremu silnik pracował bez przerw, i uzyskano upragniony przeciąg.

Taka sytuacja to tylko jeden z przykładów praktycznego zastosowania wiedzy nt. projektowego rozwiązywania problemów. Aleksandra Orkan-Łęcka, która reprezentowała Skriware podczas warsztatów robotyki na MIT, mówi:

Używanie Skribotów do rozwiązywania „życiowych” problemów bardzo skutecznie angażuje. Na MIT był różny poziom zaawansowania – dla części uczestników nowością było programowanie bloczkowe, inne chcieli używać już C++ – a mimo to uczniowie potrafili działać w grupach i siedzieli z nami nawet do drugiej w nocy, byle dopracować projekty. Dodatkowe problemy nie zniechęcały, wręcz przeciwnie. Wszystkie grupy wykonały zadania.

Warsztaty FutureHack na MIT stanowiły pierwszy test Skribotów i drukarek 3D Skriware w USA. Nie mogliśmy liczyć na lepszy dowód tego, że nasza koncepcja nowoczesnej edukacji spełnia założenia.