Lekcja Skriware

Zaproś SkriBoty do swojej szkoły

Lekcja ze SkriBotami to propozycja wchodząca w skład oferty dla szkół podstawowych. Ma ona na celu zaprezentowanie wybranych tematów w fascynujący i angażujący sposób. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, autorskich narzędzi Skriware. 90-cio minutowa lekcja przeprowadzana jest dla pojedynczej klasy przez zespół edukacyjny Skriware.

Podczas zajęć dzieci poznają nie tylko filary działania technologii, ale także zagadnienia, których rozumienie ułatwia zastosowanie robotów, klocków i mat edukacyjnych Skriware. . Nie trzeba dowodów naukowych (choć takowe istnieją), aby wiedzieć, że wiedzę najlepiej przyswajamy kiedy robimy coś, co nas interesuje. Dla dzieci najczęściej jest to dobra zabawa. Odpowiednio poprowadzone zajęcia, dyskusja i zadane pytania pozwolą uczniom dostrzec interdyscyplinarne powiązania między dziedzinami i na długo zapamiętać informacje przedstawione w trackie lekcji. Skriware chcąc dostarczać edukację skrojoną na miarę XXI w. nie zapomina też o roli nauczyciela.

Organizując Lekcję ze SkriBotami w swojej szkole, Nauczyciele i Dyrekcja zyskają okazję do poznania pracowni Skriware wchodzących w skład edukacyjnego laboratorium przyszłości SkriLab. Zainspirują się także do wprowadzenia narzędzi, które sprawią, że podopieczni nie będą chcieli, aby lekcja się kończyła. To świetna okazja, aby przekonać się, że takie sposoby i pomoce dydaktyczne są na wyciągnięcie ręki, a firmy takie jak Skriware robią wszystko, aby maksymalnie ułatwić wykorzystanie ich w codziennym nauczaniu (np. poprzez dostarczanie gotowych scenariuszy zajęć na 8 przedmiotów lekcyjnych).

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Pracownia druku 3D i robotyki w każdej szkole

Pracownia druku 3D i robotyki SkriLab odpowiada wymogom programu Laboratoria Przyszłości dając możliwość wdrożenia pracowni druku 3D i robotyki dostosowanych do warunków nauczania zdalnego i hybrydowego w placówkach szkolnych. Nasz zespół z przyjemnością poprowadzi dla szkoły warsztat wdrożeniowy.

Edukacyjne laboratorium przyszłości SkriLab zapewnia uczniom angażującą, interdyscyplinarną edukację na najwyższym poziomie, dostarczając jednocześnie gotowe scenariusze zajęć i materiały dla uczniów wspierające nauczycieli w zachodzącej transformacji cyfrowej.

PROJEKT SKRIWARE

Program „STEAM” edukacja w każdej szkole

Program zakłada wsparcie samorządów i szkół w poszukiwaniu finansowania wśród przedsiębiorców gotowych wspierać polskie szkolnictwo, wyrównując jednocześnie szanse dzieci na dostęp do nowoczesnej edukacji.

Edukacyjne laboratorium przyszłości SkriLab zachęca dzieci do wyboru ścieżki technicznej lub zawodowej rozwijając u nich umiejętności potrzebne m.in. na przyszłym rynku pracy.

Program “STEAM edukacja w każdej szkole” ma charakter transformacyjny i społeczny. Skierowany jest między innymi do przedsiębiorstw, które poprzez wsparcie finansowe mogą wspomóc lokalną społeczność wywierając wpływ na kształt przyszłego rynku pracy.

Dotychczasowymi partnerami programu zostali m.in. Grupa Rafako SA, Jastrzębska Spółka Węglowa, Coca-Cola, czy Fundacja CoderDojo Polska (wspierana przez T-Mobile) finansując narzędzia edukacyjne łącznie aż 32 szkołom w Polsce.

Program prospołeczny “STEAM edukacja w każdej szkole” uzyskał patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, także poparcie ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

KONTAKT

Zaciekawił Cię nasz projekt?

Jeśli chcesz w prowadzić SkriLab w swojej placówce lub w szkołach Twojej gminy skontaktuj się z nami!