SKRIWARE

Tenders

Dokumenty
Zapytanie ofertowe nr 01/2019 z dnia 5.09.2019r.
w związku z przyznaniem naszej firmie dofinansowania w ramach działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, poddziałanie: 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB umowa o dofinansowanie numer POIR.02.04.01-14-0004/18-00 zapraszamy do składania ofert na usługę wykonania studium wykonalności na potrzeby projektu pt. „Stworzenie ekosystemu edukacji STEAM w domu i szkole do rozwijania umiejętności potrzebnych na rynku pracy w XXI wieku”.
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST)
ul. Siewierska 16a/14, 02-360 Warszawa
NIP 5213276504
Data wpłynięcia: 13.09.2019
Cena: 108 500 zł netto
Zapytanie ofertowe nr. 01/09 z dnia 20.09.2017r.
W związku z przyznaniem naszej firmie dofinansowania w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0068/17-00 zapraszamy do składnia ofert na usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Możesz na nas liczyć

Poniżej znajdziesz garść informacji