EDUKACJA ZE SKRIWARE

Co to jest STEAM?

Tajemniczo brzmiący akronim wywodzi się z angielskich nazw dziedzin takich jak:

Science

nauki przyrodnicze

Technology

technologia

Engineering

inżynieria

Arts

nauki humanistyczne

Mathematics

matematyka

STEAM to nowoczesna metoda nauczania poprzez doświadczanie, dedukcję, rozwiązywanie problemów i przekładanie tych rozwiązań na praktykę. Dzieci od najmłodszych lat doświadczają różnych zjawisk poprzez zabawę, jest to dla nich najbardziej naturalny sposób na skuteczną naukę. Połączenie zagadnień przedmiotów ścisłych, z technologią oraz naukami humanistycznymi, takimi jak sztuka, sprawia, że dzięki metodzie STEAM dzieci postrzegają nauczane przedmioty jako powiązaną ze sobą całość.

STEAM odchodzi od tradycyjnego sposobu nauczania skupiającego się na teorii oraz zapamiętywaniu, na rzecz eksperymentów z fizycznymi przedmiotami, pracy na dedykowanym oprogramowaniu i obcowania z nowoczesną technologią, jak druk 3D, robotyka, czy programowanie. Ma to znamienny wpływ na zdolność koncentracji, zaangażowanie, a co za tym idzie, przyswajanie wiedzy.

Umiejętności nauczane z wykorzystaniem tej metodologii znacznie lepiej odpowiadają na wyzwania nowoczesnego świata, przygotowując dzieci do sprawnego funkcjonowania w dorosłym życiu, także w odniesieniu do przyszłego rynku pracy.

Nasze laboratorium edukacyjne to świetne rozwiązanie do stworzenia w szkole pracowni przyrodniczej. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie.

EDUKACJA ZE SKRIWARE

Dlaczego STEAM?

Podejście do nauczania bazujące na praktyce, zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów, czy zdobywanie przyszłościowych umiejętności takich jak programowanie, projektowanie konstrukcji 3D, druk 3D i wiedza z zakresu robotyki to klucz do nowoczesnej edukacji. Dzięki SkriLabowi szkoła zyskuje kompleksowe rozwiązanie edukacyjne pomagające uczniom zdobyć liczące się w przyszłości umiejętności zgodne z obecną podstawą programową. Umiejętności nabywane poprzez nauczanie w duchu STEAM:

Rozwój umiejętności manualnych i posługiwania się technologią

Twórcze planowanie i działanie przy użyciu oryginalnych idei

Realizacja pomysłów w praktyce i nauka projektowego podejścia do problemu

Nauka komunikacji i osiągania kompromisu przy pracy zespołowej

Umiejętność podejścia do każdego etapu rozwiązywania problemu w przemyślany sposób

Przejawianie inicjatywy i przedsiębiorczość