POMOC TECHNICZNA
Skribot
Tutaj znajdziesz często zadawane pytania i odpowiedzi na nie, pliki do pobrania, a także formularz kontaktowy na wypadek problemów z twoim produktem Skriware.
MASZ PROBLEM?

My mamy rozwiązanie

Jak sprawdzić LED-y

Aby sprawdzić, czy diody LED działają poprawnie, zaprogramuj Skribota z użyciem poleceń widocznych po naciśnięciu 'Pokaż więcej’.


Diody LED mojego Skribota świecą na czerwono i urządzenie nie reaguje na polecenia.

W twoim Skribocie wystąpił błąd. Spróbuj zrestartować urządzenie.


Jak sprawdzić czujnik kontrastu

Aby sprawdzić, czy czujnik kontrastu działa poprawnie, zaprogramuj Skribota z użyciem poleceń widocznych po naciśnięciu 'Pokaż więcej’ i postępuj zgodnie z instrukcjami.


Jakie powierzchnie działają najlepiej

Czujniki kontrastu działają najlepiej na płaskiej powierzchni. Powierzchnie takie jak dywan z bardzo nierównym obszarami mogą wprowadzić czujniki w błąd i sprawić, że program otrzyma błędne dane.


Czujniki kontrastu mogą wymagać kalibracji do prawidłowego działania

Wybierz projekt i połącz się ze swoim Skribotem. Kliknij w nazwę swojego Skribota w prawym górnym rogu projektu i wybierz 'Skalibruj czujniki’. Wykonaj przedstawione polecenia, aby skalibrować czujniki kontrastu.


Jak sprawdzić czujnik dystansu

Aby sprawdzić, czy czujnik dystansu działa poprawnie, zaprogramuj Skribota z użyciem poleceń widocznych po naciśnięciu 'Pokaż więcej’ i postępuj zgodnie z instrukcjami.


Specyfikacje czujnika dystansu

Czujnik dystansu najlepiej działa wtedy, gdy bateria jest w pełni naładowana (dioda LED na module Skribrain świeci się na zielono). Optymalna odległość, którą czujnik może odczytać, wynosi między 5 cm i 100 cm. Odczyty poniżej lub powyżej tych wartości mogą skutkować niepoprawnym zachowaniem robota.


Nieodpowiednie używanie chwytaka

Nie otwieraj ani nie zamykaj chwytaka ręcznie, zwłaszcza kiedy urządzenie jest włączone. Może to poskutkować uszkodzeniem chwytaka! Należy także unikać utrzymywania chwytaka w pozycji zamkniętej przez dłuższy czas – powyżej trzech minut.


Poprawna procedura uruchomienia

Jeśli chwytak znajduje się w innej pozycji, podłącz jego kable w odwrotny sposób.


Jak sprawdzić chwytak

Aby sprawdzić, czy chwytak działa poprawnie, zaprogramuj Skribota z użyciem poleceń widocznych po naciśnięciu 'Pokaż więcej’ i postępuj zgodnie z instrukcjami.


Jak sprawdzić silniki

Aby sprawdzić, czy silniki działają poprawnie, zaprogramuj Skribota z użyciem poleceń widocznych po naciśnięciu 'Pokaż więcej’ i postępuj zgodnie z instrukcjami.


Poluzowana wtyczka i uszkodzone przewody

Sprawdź, czy wtyczka na przewodzie nie jest poluzowana, a kable nie są uszkodzone.


Pozycja przednich i tylnych kół

Upewnij się, że koła po jednej stronie znajdują się w ustawione w jednej linii pozycji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji składania Skribota.


Ustawienie gąsienic

Upewnij się, że wszystkie ogniwa gąsienic są połączone ze sobą w ten sam sposób.


Swobodne obracanie się przednich kół

Zdejmij gąsienice z kół i sprawdź, czy przednie koła mogą się swobodnie obracać. Jeśli tak się nie dzieje, upewnij się, że przednie koła zostały odpowiednio zmontowane. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji składania Skribota.


Skribot nie jeździ w linii prostej

Możesz skalibrować silniki w swoim Skribocie. Kliknij w nazwę swojego Skribota w prawym górnym rogu projektu i wybierz 'Skalibruj silniki’. Jeśli Skribot zjeżdża w prawo, przesuń suwak w lewo i wybierz TEST. Przesuń suwak w prawo jeśli Skribot zjeżdża w lewo. Możesz też zmienić kierunki w które kręcą się silniki.


Koła kręcą się w drugą stronę

Wybierz projekt i połącz się ze swoim Skribotem. Kliknij w nazwę swojego Skribota w prawym górnym rogu projektu i wybierz Skalibruj silniki. Możesz wybrać 'Lewy odwrócony’ lub 'Prawy odwrócony’, aby zmienić kierunki kręcenia się silników Skribota.


Dbaj o pełne naładowanie baterii

Wszystkie czujniki twojego Skribota działają najlepiej wtedy, gdy bateria jest w pełni naładowana. Informuje o tym zielone światło diody LED na module Skribrain.


Znaczenie barwy diody LED

Barwa diody LED informuje o stanie naładowania baterii. Zielona – bateria naładowana, Żółta – należy naładować baterię, Czerwona – poziom naładowania baterii krytycznie niski i należy naładować ją możliwie szybko, by uniknąć jej uszkodzenia.


Jak podłączyć ładowarkę i co oznacza barwa diody LED na ładowarce

Ładowarka ma dwa stany, o których informuje barwa diody LED. Zielona – bateria jest w pełni naładowana, czerwona – bateria nadal jest ładowana. Jeśli potrzebujesz pomocy w połączeniu baterii i ładowarki, sprawdź ilustrację widoczną po naciśnięciu 'Pokaż więcej’.


Poprawna procedura uruchomienia

Po włączeniu dioda na module Skribrain powinna mrugnąć dwukrotnie. Oznacza to poprawną procedurę uruchomienia.


Parowanie telefonu ze Skribotem

Podłączając urządzenie mobilne do Skribota, upewnij się, że urządzenie jest bardzo blisko nadajnika Bluetooth na module Skribrain. Zobacz ilustrację widoczną po kliknięciu 'Pokaż więcej’.


Wsparcie technologii Bluetooth

Apka Skribotów współpracuje z Bluetooth w wersji 4.0 lub wyższej.


Zmiana imienia Skribota

Możesz zmienić imię Skribota w panelu projektu. Wybierz projekt, podłącz Skribota i wybierz jego imię u góry ekranu. Kiedy następnym razem podłączysz się do tego Skribota, przedstawi się nowym imieniem.


Stan połączenia

Oczy twojego Skribota będą mrugać białymi diodami LED, gdy urządzenie będzie gotowe do połączenia z apką. Ciągłe światło oznacza, że Skribot został już połączony i jest gotowy do zaprogramowania.


Skribot nie paruje się automatycznie z już połączonym projektem

Kliknij imię robota, a następnie wybierz 'DISCONNECT AND FORGET’ i przeprowadź procedurę parowania od początku. Jeśli wciąż nie możesz połączyć się ze swoim Skribotem, zrestartuj aplikację i robota.


Pliki do pobrania
Plik
Opis
Instalator – macOS (EN)
Ten instalator doda biblioteki potrzebne do programowania Skribota przy pomocy programu Arduino. Może także zaktualizować oprogramowanie Twojego Skribota. Program Arduino IDE jest wymagany do prawidłowego działania.
Instalator – Windows (EN)
Ten instalator doda biblioteki potrzebne do programowania Skribota przy pomocy programu Arduino. Może także zaktualizować oprogramowanie Twojego Skribota. Program Arduino IDE jest wymagany do prawidłowego działania.
Gdzie należy szukać naklejki?
Instrukcja składania Skribota – Antares (EN)
nstrukcja składania Skribota w wersji Antares. Ten model nie ma naklejki z nazwą modelu z tyłu pudełka.
Instrukcja składania Skribota – Betelgeuse (EN)
Instrukcja składania Skribota w wersji Betelgeuse. Ten model ma naklejkę z nazwą modelu z tyłu pudełka.
Instrukcja składania Skribota – Canopus (EN)
Instrukcja składania Skribota w wersji Canopus. Ten model ma naklejkę z nazwą modelu z tyłu pudełka.
Instrukcja składania Skribota – Denab (EN)
Instrukcja składania Skribota w wersji Denab. Ten model ma naklejkę z nazwą modelu z tyłu pudełka.
Instrukcja składania Skribota – Enif (PL)
Instrukcja składania Skribota w wersji Enif. Ten model ma naklejkę z nazwą modelu z tyłu pudełka.
SERWIS

Rozwiążmy to

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania
swojego problemu, skontaktuj się z nami.