Skriware Academy

Twój przewodnik po SkriLabie

Wspieranie nauczycieli jest misją Skriware, dlatego w sercu SkriLabu znajduje się platforma online dla nauczycieli – Skriware Academy. Wszystko czego nauczyciel potrzebuje, aby przygotować się do fascynującej lekcji opartej o nowoczesne metody nauczania oraz narzędzia Skriware można znaleźć w materiałach dostępnych na platformie Skriware Academy:

samouczki to zbiór 8 nagrań wideo wprowadzających grono pedagogiczne w szczegóły wykorzystania narzędzi Skriware podczas lekcji,

e-kursy z zakresu modelowania i druku 3D, robotyki, programowania, obsługi narzędzi Skriware i metod pracy z nimi na zajęciach szkolnych,

e-kursy z zakresu nowoczesnych metod nauczania, kompetencji miękkich i nauczania zdalnego,

scenariuszekonspekty lekcji wraz z opisem aktywności i wskazówkami dla prowadzącego na 9 przedmiotów lekcyjnych,

ćwiczenia, będące propozycją krótszych aktywności lekcyjnych wykorzystujących narzędzia Skriware,

cykle zajęć, czyli zbiory scenariuszy o powiązanej tematyce do przeprowadzenia we współpracy z nauczycielami różnych przedmiotów szkolnych,

gotowe prezentacje multimedialne dla uczniów,

karty pracy dla uczniów dotyczące tematu prowadzonych zajęć,

możliwość udostępniania kart pracy i prezentacji uczniom za pośrednictwem platformy Microsoft Teams i Google Classroom.

Wersja Demo

Każdy może bezpłatnie zalogować się do wersji demo Skriware Academy. Po kliknięciu poniższego przycisku zostaniesz przekierowana/y do strony rejestracji i logowania. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta załóż je na dowolny adres e-mail, z którego korzystasz. Otrzymasz na niego link aktywujący dostęp do wersji demonstracyjnej Skriware Academy.