Skriware Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zrealizowała projekt pod tytułem: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Horyzont 2020 w ramach poddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty Programu operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego“.

Numer projektu: POlR.02.03.06-14-0019/20-00

Wartość projektu: 64 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 64 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 64 000,00 PLN

Skriware Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pod tytułem “Innowacyjne rozwiązania sprzętowe oraz programowe dla platformy Skriware – ekosystemu druku 3D o zastosowaniu w edukacji oraz do użytku domowego” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest opracowanie unikalnych komponentów sprzętowych oraz programowych, które pozwolą na istotne udoskonalenie kluczowych elementów platformy Skriware. Skriware jest nowatorskim ekosystemem druku 3D, któremu przyświeca idea maksymalnego uproszczenia tej technologii wytwarzania. Został on opracowany specjalnie z myślą o użytkownikach indywidualnych (zarówno dorosłych, jak i dzieciach) i umożliwia intuicyjne drukowanie dosłownie jednym kliknięciem, bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu projektowania, zasad druku 3D, czy też znajomości specjalistycznego oprogramowania.

Jesteśmy dumnym beneficjentem Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1339/17-00

Wartość projektu: 6 113 342,93 PLN

Koszty kwalifikowane: 6 113 342,93 PLN

Wysokość dofinansowania:  4 463 342,99 PLN

Skriware Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pod tytułem „Stworzenie ekosystemu edukacji STEAM w domu i szkole do rozwijania umiejętności potrzebnych na rynku pracy w XXI wieku”.

Jesteśmy dumnym beneficjentem Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa 2: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB

Numer projektu: POIR.02.04.01-14-0004/18-00

Z radością informujemy, że projekt Skriware Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością został zarekomendowany do dofinansowania w konkursie 3.3.3. “Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand“. Konkurs organizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem realizacji niniejszego projektu jest zwiększenie skali komercjalizacji innowacyjnego ekosystemu edukacyjnego Skriware poprzez uczestnictwo w programach promocji na wybranych przez Spółkę rynkach perspektywicznych. Dzięki pozyskaniu dofinansowania w konkursie Skriware ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, promując tym samym Marki Polskiej Gospodarki. Osiągnięcie zamierzonych celów pozwoli Nam na znaczne zwiększenie obszaru sprzedaży oferowanego produktu oraz co za tym idzie znaczne zwiększenie przychodów Spółki, szczególnie z działalności eksportowej.

Nr projektu: POIR.03.03.03-14-0068/17

Wartość projektu: 972 493.00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 972 493.00 PLN

Wysokość dofinansowania:  710 250.00 PLN

Projekt zakończył się 30.06.2019 r.

Z radością informujemy, że projekt Spółki Skriware Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością został zarekomendowany do dofinansowania w ramach programu Bridge Alfa. Celem projektu jest rozwój ekosystemu edukacyjnego Skriware. Można wyróżnić 2 podstawowe cele projektu: optymalizacja procesu produkcyjnego robotów Skribots poprzez utechnologicznienie elementów konstrukcyjnych oraz zaprojektowanie i wykonanie form wtryskowych, opracowanie optycznego czujnika ruchu filamentu do drukarek przestrzennych Skriware 2.

W wyniku realizacji projektu zoptymalizowano 23 elementy konstrukcyjne robotów oraz wykonano 13 form wtryskowych, co pozwoliło na znaczne obniżenie czasu produkcji oraz poprawę jakości wykonania robota edukacyjnego Skribot. Opracowano i wdrożono również optyczny czujnik filamentu do drukarek Skriware 2.

Wartość projektu: 1 000 000.00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 1 000 000.00 PLN

Wysokość dofinansowania:  800 000.00 PLN

Projekt zakończył się 31.12.2019 r.