SILNIKI

Jak sprawdzić silniki?

Robot powinien ruszyć do przodu, a potem do tyłu.

Jeśli polecenia nie zostaną wykonane w tej kolejności, podłącz kable silników w odwrotny sposób.