Wdrożenie online z Fundacją Szkolną

Co:
Wdrożenie online
z Fundacją Szkolną

Kiedy:
Kwiecień 2020 –
Maj 2020

Koordynator projektu:
Rafał
Kalinśki

Kto:
Fundacja Szkolna
w Warszawie

Używany sprzęt Skriware:
SkriLab

Wymuszone zmiany

Pandemia koronawirusa spowodowała wiele zmian na rynku polskiej edukacji. Codzienność szkół, nauczycieli i uczniów uległa zmianie niemalże z dnia na dzień. Wywołało to konieczność poszukiwania nowych metod, narzędzi oraz rozwiązań edukacyjnych. Okazało się, że to doskonałe okoliczności, aby przetestować cykl webinarów wprowadzających nauczycieli do pracy z narzędziami Skriware.

W kwietniu rozpoczęliśmy nowatorski pilotażowy program wdrożenia online realizowanego całkowicie zdalnie. We współpracy z Fundacją Szkolną przygotowaliśmy szereg webinarów oraz ścieżek rozwojowych przygotowujących nauczycieli do pracy z ekosystemem produktowym Skriware.

Jak wyglądało wdrożenie online?

W ciągu trzech tygodni nauczyciele zostali przeszkoleni z wszystkich elementów ekosystemu produktowego Skriware. Oprócz dziewięciu dwugodzinnych spotkań online, w których skład weszło siedem webinarów oraz dwie sesje Q&A, nauczyciele otrzymali w ramach szkoleń także:

14 dodatkowych materiałów szkoleniowych,

28 zestawów edukacyjnych,

10 projektów szkolnych

W celu zapewnienia najwyższej możliwej jakości wdrożenia wszystkie spotkania zostały nagrane, natomiast uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet opiniujących program.

Szkolenia online

Po zakończeniu wdrożenia nauczyciele Fundacji Szkolnej przeszli przez szereg szkoleń związanych z:

hardware’em – programowalnym robotem SkriBot, zestawem elementów konstrukcyjnych Skriware oraz drukarką Skriware 2,

software’em – platformą Skrimarket, narzędziami do projektowania trójwymiarowych modeli – 3D Playground oraz Tinkercad, wirtualnym kreatorem robotów Skriware Creator oraz slicerem online Skriware,

narzędziami programistycznymi – aplikacją mobilną SkriBots, aplikacją desktopową Ardublock, podstawami pracy w środowisku Arduino IDE oraz platformą zawierającą materiały edukacyjne – Skriware Academy.

Podczas pierwszego webinaru nauczyciele zapoznali się z możliwościami ekosystemu Skriware oraz zostali wprowadzeni w plan wdrożenia. Dzięki temu łatwiej było im wybrać, na które webinary się zapisać i które z nich mogą okazać się najbardziej przydatne w ich pracy. Dzień po pierwszym spotkaniu nauczyciele mieli możliwość zadania nurtujących ich pytań podczas dedykowanej sesji Q&A.

Następne webinary przygotowały nauczycieli do pracy z różnymi narzędziami ze SkriLabu, między innymi z drukarką 3D oraz ze SkriBotami. Praktyczne zajęcia na webinarze zostały przeprowadzone w interaktywny sposób, tak aby nauka pracy ze sprzętem przebiegła w ciekawy i zrozumiały sposób.

Kolejny z serii webinarów dotyczył modelowania 3D, tłumacząc, jak umiejętnie wykorzystać projektowanie modeli 3D na zajęciach szkolnych. Po części teoretycznej odnoszącej się do samego tworzenia modeli 3D, która zakończyła się quizem testującym wiedzę nauczycieli, przeszliśmy do praktyki. Nauczyciele mogli skorzystać zarówno z oprogramowania Skriware, jak i z narzędzia Tinkercad. Webinar nauczyciele ukończyli z dwoma własnymi modelami 3D.

Ostatni webinar zaprezentował nauczycielom działanie nowej platformy Skriware Academy wchodzącej na rynek w październiku 2020r. Posłużył także jako podsumowanie wiedzy dotychczas zdobytej przez nauczycieli. Stworzył on także przestrzeń do zadania finalnych pytań czy podzielenia się opinią na temat wdrożenia z innymi nauczycielami.

Najważniejsze podczas wdrożenia były dla nas oczywiście wrażenia nauczycieli oraz ich doświadczenia. Aby jednak wdrożenie przebiegło prawidłowo, kluczowe ze strony nauczycieli było między innymi:

zapoznanie się z materiałami dodatkowymi (E-kursami),

aktywny udział w zajęciach online,

uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.

Nauczyciele Fundacji Szkolnej bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat e-wdrożenia i najczęściej sami sugerowali korzystanie z materiałów dodatkowych przez innych nauczycieli.

Głównym celem przeprowadzenia wdrożenia online było przygotowanie nauczycieli do wykorzystania sprzętu Skriware na ich własnych zajęciach. W ramach stworzonego przez nas SkriLabu nauczyciele różnych przedmiotów są w stanie korzystać z zapewnionych przez Skriware narzędzi zgodnie ze swoimi potrzebami.